موضوعات
اجتماعی

مرکزی - مسجد جامع ساوه

عکس : سعید کرمی
1396/06/03
مسجد جامع ساوه از اولین مسجدهایی است که در ایران و در شهر ساوه ساخته شده که اکنون بلا استفاده مانده و در حال تخریب است . این مسجد طی دوره‌های مختلف توسط هنرمندان ایرانی تزئین و مرمت شده‌است. به طوریکه نوسازی‌های انجام‌شده موجب شده است که اثری از بنای اولیه مسجد در روزگار کنونی باقی نماند. این مسجد تماماً از خشت و گل ساخته‌است و در نوع خود بی‌نظیر می‌باشد. این مسجد مشتمل بر یک صحن و گنبدی در جنوب، دو ایوان، یک مناره، چند شبستان، محراب‌هایی متعدد و قدیمی با خطوط کوفی و دو محراب از دوره صفویه با خط ثلث است.