موضوعات
اجتماعی

کرمانشاه - گروه جهادی دانشجویی شهید سعید یدالهی

عکس : عبدالرضا رحیمی
1396/06/03
خدمات و کمک های گروه جهادی دانشجویی برتر استان گروه شهید سعید یدالهی در روستاهای چقانرگس، چقانقدعلی، چقاکبود بخش ماهیدشت کرمانشاه