موضوعات
اجتماعی

آذربایجان غربی - کارگاه ساخت نی و قازان در اورمیه

عکس : خلیل مستوفی
1396/06/03
بی شک ارومیه یکی از مهم  ترین مراکز تولید عرقیجات در ایران است. تاریخچه تولید عرقیجات در شهر ارومیه بسیار طولانی است و عرقیجات همواره سوغات اورموی  ها بوده است و در هر خانه قدیمی این شهر می  توان یک نی قازان یافت.