موضوعات
اجتماعی

گیلان - روستای تاریخی ماسوله

عکس : مونا طاهر
1396/05/30
ماسوله شهرکی دل کوهپایه های گیلان که قدمت آن به دوره زند و قاجار نسبت میدهند.
روستایی پلکانی که هرچه به بالاترین نقطه آن نزدیک میشوی از هرج و مرج های زندگی شهری به دور میشوی و به زیبایی سکوت نزدیکتر