موضوعات
اجتماعی

فارس - حمام وکیل

عکس : زهرا نورانی
1396/05/30
حمامی با نقوش منحصر بفرد آهکبری
نمونه‌‌ی کاملی از پیشرفت معماری در دوران زندیه است و به دستور کریم خان زند، در مرکز شهر شیراز و به عنوان حمامی عمومی ساخته شد. شهرت این بنا به زیبایی هنر بکار رفته توسط معماران و سازندگان آن است، که هر بیننده و گردشگری را مجبور می‌سازد، تا کمی سربه‌هوا راه برود.
در حال حاضر حمام به موزه مردم شناسی تبدیل شده است و مجسمه ها ی زیبایی در آن مکان ساخته شده که همراه با صدا است یعنی در کنار هر سری مجسمه ای که با موم ساخته شده است صداهای همان فضا را از باند پخش می کنند تا محیط موزه برای بازدیدکننده جذاب تر شود.این موزه تنها موزه صوتی در شیراز می باشد.