موضوعات
اجتماعی

فارس - پارک آبی فروزان

عکس : زهرا نورانی
1396/05/30
این پارک  در منطقه 4 شهرداری شیراز در خیابان فرگاز در فضایی به مساحت شش هکتارقراردارد.از این مجموعه شش هکتاری دو هکتار دریاچه طبیعی و چهار هکتار آن فضای سبزاست .پارک آبی فروزان یک دریاچه طبیعی بوده که هر ساله میزبان بیش از 3 ‌هزار پرنده مهاجر است.